Akcija "Jasno i glasno"
- Opština Zvezdara
Naša Analiza Nacionalne strategije za mlade,
Akcionog plana i izveštaja o implementaciji
Međunarodni dan devojčica na Vračaru
oktobar 2014.
Preventivni program "Budi svoja"
za srednjoškolke

Međunarodni dan devojčica

U oktobru je na Međunarodni dan devojčica naša organizacija u saradnji sa Kancelarijom za ravnopravnost polova GO Vračar organizovala akciju za preko 120 devojčica 7. razreda vračarskih škola koja je za cilj imala osnaživanje devojčica za izgradnju pozitivnog odnosa prema svom telu i izgledu. Uz gošće Milicu Mandić, olimpijsku pobednicu u tekvondou, i Tijanu Dimitrov, mladu spisateljicu, učesnice su provele su dan u raznim aktivnostima kao što su: analiza reklama, pisanje kratke priče, popunjavanje stripova, gledanje kratkih filmova, pisanje  osnažujućih poruka na ogledalu... 

 

 

Međunarodni dan devojčica se obeležava širom sveta 11. oktobra sa ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su: dostupnost obrazovanja, zdravstvena  zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zakonska prava i zaštita od diskriminacije, nasilja i ugovorenih brakova. U Srbiji su ga paralelno obeležile organizacije koje se bave pravima  devojaka: Alternativni centar za devojke iz Kruševca, Centar za devojke iz Niša, Žene za mir iz Leskovca i Centar za edukaciju i savetovanje Katalista iz Beograda. Različite interaktivne  aktivnosti koje su pružile priliku učesnicama da se osnaže i edukuju o pravima devojčica su bile organizovane u javnom prostoru i školama.