Akcija "Jasno i glasno"
- Opština Zvezdara
Naša Analiza Nacionalne strategije za mlade,
Akcionog plana i izveštaja o implementaciji
Međunarodni dan devojčica na Vračaru
oktobar 2014.
Preventivni program "Budi svoja"
za srednjoškolke

Odrastanje bez šablona

 Program "Odrastanje bez šablona - program prevencije rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja za učenice i učenike VII razreda" realizovan je u drugom polugodištu 2014/2015. u dve osnovne škole na Opštini Zvezdara - OŠ "Stevan Sinđelić" i OŠ "Desanka Maksimović". Zahvaljujući dobroj saradnji sa školama, uspešno je sprovedeno 6 radionica koje su za cilj imale da upoznaju decu sa pojmom rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja, da ih osnaže da se suprotstave rodnoj diskriminaciji i nasilju i da im omoguće da naprave autentične izbore, posebno kada je u pitanju oblast profesionalne orijentacije. Realizacija projekta je omogućena zahvaljujući podršci od strane Opštine Zvezdara.