Vesti

Program "Odrastanje bez šablona" realizovan u dve osnovne škole 

   Program "Odrastanje bez šablona - program prevencije rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja za učenice i učenike VII razreda" realizovan je u drugom polugodištu 2014/2015. u dve osnovne škole na Opštini Zvezdara - OŠ "Stevan Sinđelić" i OŠ "Desanka Maksimović". Zahvaljujući dobroj saradnji sa školama, uspešno je sprovedeno 6 radionica koje su za cilj imale da upoznaju decu sa pojmom rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja, da ih osnaže da se suprotstave rodnoj diskriminaciji i nasilju i da im omoguće da naprave autentične izbore, posebno kada je u pitanju oblast profesionalne orijentacije. Realizacija projekta je omogućena zahvaljujući podršci od strane Opštine Zvezdara. 

 

 

 

 

Akcija "Ljubav ili nešto drugo" na opštini Zvezdara

 
10. decembra, koji je Dan ljudskih prava, a ujedno i poslednji dan u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, ispred gradske Opštine Zvezdara u sredu u 13h organzijemo akciju "Ljubav ili nešto drugo" sa ciljem da se podigne svest o značaju prevencije nasilja u adolescentskim vezama. Prolaznici i prolaznice će imati priliku da se informišu i razgovaraju sa učenicama i učenicima VII beogradske gimnazije o ovoj temi. 
Interaktivno predavanje na temu partnerskog nasilja u adolescentskim vezama će biti prethodno održano u ponedeljak, 8. decembra u 13h, za učenice i učenike završnih razreda VII gimnazije u prostorijama ove škole.
Akciju organizujemo u saradnji sa Sedmom gimnazijom, a u okvriru projekta "Prevencija nasilja u adolescentskim vezama" koji je podržan od strane Opštine Zvezdara.
 
 

 

  

 

Javna rasprava povodom predloga nove Nacionalne strategije za mlade

20. novembra učestvovale smo u javnoj raspravi povodom nove Nacionalne strategije za mlade. Iznele smo naš stav da nije dovoljno mera koje se odnose na povećanje rodne ravnopravnosti i da nije dovoljno da one budu samo na nivou aktivnosti. Skrenule smo pažnju na podatke koji ukazuju na obim problema i ukazale na međunarodna dokumenta za politiku za mlade koja jasno ističu da je prioritet da se radi na položaju devojaka i mladih žena.

http://www.mos.gov.rs/vesti/aktivnosti/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-nacionalne-strategije-za-mlade-2015-2025-2/?lang=lat

U toku je proces izrade nove Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Centar za edukaciju i savetovanje - Katalista nastoji da utiče da nova strategija uvaži prava devojaka, a posebno kada su oblasti: bezbednost, zdravlje, zapošljavanje i obrazovanje u pitanju. Smatramo da u okviru ovih oblasti postoji jasno izražena neravnopravnost u položaju devojaka i mladića i da je važno da strategija i akcioni plan sadrže ciljeve i mere koji će biti usmereni da se popravi nepovoljan položaj devojaka kada su u pitanju ove oblasti. Takođe želimo svojom uporednom analizom nacionalne strategije, akcionog plana i izveštaja o implementaciji za protekli period da doprinesemo kvalitetnoj evaluaciji prethodnih dokumenata i da na taj način omogućimo postavljanje dobre osnove za izbegavanje ponavljanja istih nedostataka u kreiranju novih politika.

Tokom jeseni 2014. godine sastale smo se sa različitim ključnim akterima za nacionalnu politiku za mlade, a takođe i uputile Ministarstvu omladine i sporta komentare na radni nacrt i prvu verziju Nacionalne strategije.

 

 

Međunarodni dan devojčica 

 

  U oktobru je na Međunarodni dan devojčica naša organizacija u saradnji sa Kancelarijom za ravnopravnost polova GO Vračar organizovala akciju za preko 120 devojčica 7. razreda    vračarskih škola koja je za cilj imala osnaživanje devojčica za izgradnju pozitivnog odnosa prema svom telu i izgledu. Uz gošće Milicu Mandić, olimpijsku pobednicu u tekvondou, i Tijanu    Dimitrov, mladu spisateljicu, učesnice su provele su dan u raznim aktivnostima kao što su: analiza reklama, pisanje kratke priče, popunjavanje stripova, gledanje kratkih filmova, pisanje  osnažujućih poruka na ogledalu... 

 Međunarodni dan devojčica se obeležava širom sveta 11. oktobra sa ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su: dostupnost obrazovanja, zdravstvena  zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zakonska prava i zaštita od diskriminacije, nasilja i ugovorenih brakova. U Srbiji su ga paralelno obeležile organizacije koje se bave pravima  devojaka: Alternativni centar za devojke iz Kruševca, Centar za devojke iz Niša, Žene za mir iz Leskovca i Centar za edukaciju i savetovanje Katalista iz Beograda. Različite interaktivne  aktivnosti koje su pružile priliku učesnicama da se osnaže i edukuju o pravima devojčica su bile organizovane u javnom prostoru i školama.