Aktivnosti

Glavne aktivnosti Centra za edukaciju i savetovanje – Katalista su:


Infocentar za devojke

Infocentar je mesto osnaživanja za devojke – mesto gde mogu dobiti informacije i podršku koja im omogućava da budu zadužene za svoje živote i da postanu aktivne nositeljke društvenih promena. Onlajn aktivnosti Infocentra čine sajt www.budisvoja.rs i korišćenje društvenih medija (Facebook Twitter).

 


Preventivni program za srednjoškolke

Tokom saradnje sa nekoliko beogradskih srednjih škola, razvile smo radioničarski preventivni program za devojke. Radionice su fokusirane na ženske prava, sprečavanje rodno zasnovanog i seksualnog nasilja i dekonstrukcije rodnih stereotipa. Neke od tema su: rodne uloge, rodna diskriminacija i ravnopravnost, partnersko nasilje, seksualno nasilje, seksualnost, slika o telu i uticaji, aktivizam. Kompletan program možete pogledati ovde. 

 


Zagovaranje prava devojaka

Radimo na praćenju nacionalne politike za mlade sa stanovišta prava devojaka i rodne ravnopravnosti. Kreirale smo analizu Nacionalne strategije za mlade, Akcionog plana i izveštaja o implementaciji, o kojoj više možete pročitati ovde.

 

Javne akcije

Tokom 2014. godine učestvovale smo u nekoliko akcija, u saradnji sa drugim organizacijama, a koje su bile usmerene na podizanje svesti javnosti o pravima devojaka:

Međunarodni dan devojčica na Vračaru – oktobar 2014.

Dan devojčica u IKT-u – april 2014.

Manifestacija na opštini Zvezdara „Jasno i glasno“