Izdanja

Projekat "Zajednička inicijativa protiv rodnozasnovanog nasilja prema mladim ženama u Srbiji" sprovodimo tokom 2016. i 2017. godine u partnerstvu sa Alternativnim centrom za devojke iz Kruševca, a zahvaljujući podršci švedske organizacije Kvinna till Kvinna. U okviru ovog projekta kreirana je analiza nacionalnih strateških dokumenata o mladima za period od 2015-17. Iz analize je proistekao i policy brief, materijal koji služi kao instrument javnog zagovaranja za ravnopravniju nacionalnu politiku za mlade.

Uporedna analiza Nacionalne strategije za mlade, Akcionog plana i izveštaja o implementaciji nastala je u okviru projekta "Inicijativa za osnaživanje adolescentkinja u Srbiji" koji je trajao od januara 2013. do septembra 2014. a koji je bio podržan od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Naše članice, Milena Timotijević i Jelena Savić, analizirale su na koji način sadržaj dokumenata koja se odnose na politike za mlade uzima u obzir potrebe i prava mladih devojaka i koliko doprinose većoj rodnoj ravnopravnosti u oblastima kojima se bave. Ovde možete pogledati elektronsku verziju Analize, kao i prevod zaključaka i preporuka Analize na engleski.