O nama

Centar za edukaciju i savetovanje – Katalista je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite prava devojaka i borbe protiv nasilja nad devojkama. Registrovano je kao udruženje građana/ki u julu 2011, a poteklo je iz nezavisne inicijative grupe psihološkinja i feministkinja koje su zajedno radile niz godina kao konsultantkinje za žene koje su preživele nasilje.

  

MISIJA

Centar za edukaciju i savetovanje - Katalista radi na poboljšanju ostvarivanja prava devojaka, protiv rodno zasnovanog nasilja i na pružanju rodno osetljive i socijalno osvešćene psihološke podrške, prevencije i edukacije.


VIZIJA

Socijalno pravedno i rodno ravnopravno društvo sa jednakim pravima i mogućnostima za sve svoje članice i članove.

 

Saznajte više o našim projektima i aktivnostima!