Projekti

 

 

     

Pilot projekat za inicijativu za osnaživanje adolescentkinja u Beogradu

   Inicijativa za osnaživanje adolescentkinja u Srbiji

 

(novembar-decembar 2013, uz podršku Kvinna till Kvinna)

 

 (januar 2013 – septembar 2014, podržan od strane Kvinna till Kvinna)

 

 

    

Prevencija nasilja u adolescentskim vezama

  Obeležavanje Međunarodnog Dana devojčica

(oktobar 2014 - decembar 2014, podržan od strane beogradske opštine Zvezdara)

 

 

     (U oktobru 2014. paralelno sa još 3 organizacije koje rade sa devojkama u Srbiji, a u Beogradu u saradnji sa Kancelarijom za ravnopravnost polova opštine Vračar.)