Inicijativa za osnaživanje adolescentkinja

Projekat "Inicijativa za osnaživanje adolescentkinja u Srbiji" je predstavljao nastavak pilot projekta iz 2012. godine i trajao je od januara 2013. do septembra 2014. godine i takođe bio podržan od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

Projektne aktivnosti su imale 3 smera:
Prvo, direktan rad sa adolescentkinjama u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja. Ovo je bilo ostvarivano kroz realizaciju radioničarskog programa "Budi svoja" (s
adržaj preventivnog programa i materijale korišćene na radionicama možete pogledati ovde) i kroz rad istoimenog infocentra i edukativnog veb-sajta (dostupno na www.budisvoja.rs).

          

Drugo, cilj nam je bio da putem analize dokumenata koji se odnose na nacionalnu politiku za mlade doprinesemo većoj rodnoj ravnopravnosti u ovoj oblasti. Izdale smo Uporednu analizu Nacionalne strategije za mlade, Akcionog plana i izveštaja o implementaciji (dostupan ovde), koji je bio upućen ključnim akterima, i posebno osobama i organizacijama zaduženim za evaluaciju stare i kreiranje nove strategije. S obzirom da je kraj 2014. godine posvećen kreiranju nove nacionalne strategije za mlade koja će biti na snazi narednih 10 godina, naši napori usmereni su ka uticaju na to da nova strategija i akcioni plan još u većoj meri zastupaju prava devojaka u Srbiji.

Treće, nastojale smo da se povežemo sa drugim organizacijama u Srbiji koje imaju istu ciljnu grupu i principe rada. Kao rezultat, krajem 2014. organizovale smo obeležavanje Međunarodnog dana devojčica paralelno sa još 3 organizacije koje rade sa devojkama: Alternativnim centrom za devojke iz Kruševca, Centrom za devojke iz Niša i organizacijom Žene za mir iz Leskovca (više o ovoj manifestaciji možete pogledati ovde).