Pilot projekat

Projekat je trajao od novembra do decembra 2013. godine, a bio je podržan od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Kao pilot projekat, poslužio je za utvrđivanje potreba naše ciljne grupe. Aktivnosti su se sastojale od organizovanja fokus grupa održanih u dve beogradske srednje škole (Baletska srednja škola i Hemijsko-tehnološka i prehrambena škola) sa ciljem da se formira osnova za sadržaj preventivnog programa i informativne veb-stranice za devojke. Iz ovog projekta prositekao je radioničarski program "Budi svoja", koji smo tokom sledeće godine unapređivale i sprovodile u srednjim školama, a postavljena je i osnova za sajt www.budisvoja.rs namenjen adolescentkinjama.